Ansambli Popullor i Këngëve dhe Valleve Popullore

  • Ansambli Popullor i Këngëve dhe Valleve Popullore përzgjedh, përpunon dhe zhvillon vallet popullore të hershme dhe konteporane të folkut shqiptar, përfshi muzike instrumentale dhe koreografike. Kostumet tradicionale dhe kori janë element kyc të Ansamblit të valleve popullore.

    Kostumet janë ndoshta aseti më i madh i këtij ansambli, jo vetëm për autenticitetin, por edhe për varietetin e ngjyrave, figurave dhe dekorimeve. Kori i Ansamblit, me repertorin dhe komponentët e tij është një korr i rrallë që pak ansamble mund ta kenë sot.

    Teatri i Operave and Ballet, Skanderbeg Square, Tirana

    Home

    Subscribe to our Newsletter!