location_category: Galeri ne Tiranë

  • Galeria e Artit Tirane

    02/06/2024
    Galeria e Arteve Gat-Tirana është një Galeri Arti e qytetit të Tiranës, e hapur në vitin 2021 nga Bashkia e…
  • Galeria Kombëtare e Arteve

    08/02/2024
    Galeria Kombëtare e Arteve është një institucion shtetëror nën kujdesin e Ministrisë së Kulturës. Fillimet e Galerisë Kombëtare të Arteve…