Moti në Tiranë

Duke qenë 30 km nga bregdeti, Tirana gëzon një klimë të butë mesdhetare me një mesatare prej 260-290 ditë me diell në vit. Tirana ka një klimë të nxehtë subtropikale -mesdhetare në verë dhe me reshje dimërore dhe me sezonalitet të moderuar.

Vera është e nxehtë dhe thatë për shkak të dominimit të sistemeve subtropikale të presionit të lartë, ndërsa dimri është me temperature të moderuara dhe të ndryeshushme, mot me shi për shkak të fronit polar.

Këto klimat zakonisht ndodhin në anët perëndimore të kontinenteve në mes të latitudes të 30 ° dhe 45 °.

Temperatura mesatare vjetore është 15.2 gradë Celsius (59.4 gradë Fahrenheit).

Temperaturat mesatare mujore variojnë nga 18 ° C (32.4 ° F). Kjo tregon se tipi kontinental është oqeanik dhe nëntipi është gjysmë kontinental.

Në dimër të dhënat tregojnë temperaturat në ditë  arrijnë 12.7 ° C (54.8 ° F) ndërsa gjatë mesatarisht bie në 3 ° C (37.4 ° F).

Në pranverë temperaturat rriten duke arritur në 18.7 ° C (65.6 ° F) në përgjithësi në pasdite, me rënie gjatë natës deri në 8.3 ° C (47 ° F).

Gjatë verës temperaturat mesatare të larta janë 30 ° C (86 ° F) dhe temperaturat mesatare të ulëta janë 16.7 ° C (62 ° F).

Me ardhjen e vjeshtës temperaturat bien duke arritur mesatare prej 22.3 ° C (72.2 ° F) gjatë ditës dhe 10.7 ° C (51.2 ° F) gjatë natës.

Mesatarisht ka 2526 orë me diell në vit. Vizitoni seksionin e kohës për të kontrolluar të dhënat mujore për të parë ditët me diell në muaj.

Please enter your OpenWeatherMap API key.

Subscribe to our Newsletter!