Marriott Fitness Center

 • Gjithmonë i disponueshëm, do të gjeni Marriott Fitness Center në katin e dytë të Hotel Marriott, ku jo vetëm keni një pamje të qytetit ndërsa stërviteni, por edhe pajisje dhe lehtësira të shkëlqyera në një mjedis të pastër dhe të gjerë.

  Shërbimet e fitnesit

  Trajner personal

  Objektet në dispozicion

  Dhomat e zhveshjes

  Dhoma sauna

  Dhoma me avull

  Pajisjet në dispozicion

  Pajisjet kardiovaskulare

  Makina eliptike

  Biçikleta(at) stërvitore

  Peshat e lira

  Pajisjet e Forcave

  Treadmill(t)

  Makinat e peshës

  Tags:

  Located on the 2nd floor of the Marriott Hotel

  Open 7 days a week, 24 hours a day

  Subscribe to our Newsletter!