Kopshti Botanik i Tiranës

  • Kopshti Botanik i Tiranës u ndërtua në vitin 1964 dhe zë një siperfaqe prej 15 hektarësh bimësi dhe gjelbërim pranë liqenit . I përfunduar në vitin 1971, kopshti ka një koleksion fito-gjeografik me vlerë kulturore dhe shkencore. Kopshti është pjesë e Universitetit të Tiranës dhe I shërben shkollave në mbarë vendin.

    Kopshti përdoret për qëllime edukimi, si atraksion turistik dhe konsiderohet si një parajsë e vogël e gjelbër dhe vendi më i preferuar i gjelbër në Tiranë. Pothuaj 2,000 specie dhe gene ekzotike rriten ketu . Nuk duhet ta humbisni mundësinë per ta parë këtë thesar të vogël botanik.

    Në ditët e sotme nuk ka të dhëna sesa lloje bimësh vazhdojnë të kultivohen këtu, ose kush është sipërfaqja që zë tashmë pas ndërtimit të një blloku banimi në kufijtë e tij.

    Subscribe to our Newsletter!