location_category: Fast Food-sq

  • Piceria Turtle në Tiranë

    20/02/2024
    Piceria Turtle në Tiranë. Veçantia e gatimeve tona nuk qëndron vetem tek porcionet e ndryshme qe mund t’iu ofrojmë, por…