Sundance paraqet: Momente

Momentet janë njësi të kohës të jetuara individualisht me karakter definitiv, të cilat formësojnë gjithë jetën tonë.

Me këtë vizion në mendje, Guy Mantzur krijoi etiketën dhe ngjarjet e tij.

DJ dhe producenti fitues i çmimit u përqëndrua në nxjerrjen e gjurmëve të artistëve të përzgjedhur që performojnë në ato raste dhe krijimin e një komuniteti me identitet, estetikë dhe integritet.

Sundance, Jale

20/07/2024 –

19:00

Subscribe to our Newsletter!