Kompani Sigurimi

Tregu i sigurimeve është mjaft i ri në Shqipëri. Këto u hapën gjatë viteve të tranzicionit dhe u zhvilluan në periudhën e sistemit demokratik. Në ditët e sotme, shqiptarët po sigurojnë jetën e tyre ,pasurinë e tyre dhe udhëtimet e tyre. Në Shqipëri ka disa kompani sigurimi në rast se keni nevojë për ndonjë ndihmë në lidhje me sigurimin gjatë qëndrimit tuaj në Tiranë, Shqipëri.

Eurosig sh.a. themeluar si Kompani Sigurimesh në aktivitetin e Jo - Jetës që nga shtatori i vitit 2004 dhe duke filluar nga marsi i vitit 2006 del në treg me emrin Eurosig sh.a., tërësisht me kapitale dhe aksionerë vendas. Veprimtaria e kompanisë rregullohet në ...

Më tepër

SIGAL Sh.a u themelua me 22 Shkurt 1999 menjëherë pas liberalizimit të tregut të sigurimeve në Shqipëri. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA është kompania e më e madhe e sigurimeve në Shqipëri nën strukturën e së cilës ushtrojnë aktivitetin ...

Më tepër

Shoqëria SiCRED sh.a. u themelua në 7 Tetor 2003, duke qenë kështu e para dhe e vetmja shoqëri sigurimi private në Shqipëri me kapital 100% vendas e liçencuar për të vepruar në fushën e sigurimit të Jetës. Në një mjedis ...

Më tepër

Albsig sh.a. (“Shoqëria”) është themeluar në vitin 2004 si një shoqëri sigurimi me vendndodhje në Shqipëri. Shoqëria operon sipas një liçense të lëshuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare (“AMF”), më ...

Më tepër