Albsig

  • Albasig kompani sigurimi ne Tirane
  • Albasig kompani sigurimi ne Tirane
  • Albasig kompani sigurimi ne Tirane

Albsig sh.a. (“Shoqëria”) është themeluar në vitin 2004 si një shoqëri sigurimi me vendndodhje në Shqipëri.

Shoqëria operon sipas një liçense të lëshuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare (“AMF”), më përpara i njohur si Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve (“AMS”), për tregtimin e policave të përgjithshme të sigurimit sipas rregullave të AMF-së në territorin e Shqipërisë. 

Aktivitetet kryesore të biznesit përfshijnë dhënien e shërbimeve të sigurimit për mjetet motorike, pasurinë, shëndetin, dhe produkte të tjera të sigurimit jo-jetë. Shoqëria ka 17 degë në Tiranë, Durrës, Dibër, Sarandë, Pogradec, Shkodër, Fier, Korçë, Elbasan, Vlorë, Lezhë, Kukës, Gjirokastër, Berat, Permet, Erseke, Peshkopi, Lushnje and Burrel.

Aktualisht ALBSIG ka 25 produkte cilësore në tregun shqiptar të sigurimeve dhe të Maqedonisë të cilat janë asimiluar plotësisht nga klientelë lokale. Aktiviteti i Albsig aktualisht reflekton një arritje pozitive, si dhe pretendim serioz në fushën e biznesit sigurues.

TAGS: Albsig sha ne Tirane, Kompani Sigurimesh ne Tirane, Kompani Sigurimesh ne Tirane Shqiperi, Cfar te besh ne Tirane

Kontakt

E-mail: contact@visit-tirana.com