SIGMA

  • Sigma kompani sigurimi ne Tirane
  • Sigma kompani sigurimi ne Tirane
  • Sigma kompani sigurimi ne Tirane

Sigma Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a (ose “SIVIG”) u themelua në 1999 dhe regjistrua në Gjykatën e Tiranës me Vendimin Nr.20487 me datë 3 shkurt 1999. Aktiviteti i saj rregullohet nga nenet e Ligjit Nr. 9901 me datë 14 prill 2008 “Për shoqëritë tregtare”dhe Ligji Nr. 52 datë 22 maj 2014 “Për aktivitetet e sigurimit dhe risigurimit dhe ndërmjetësimin në sigurime dhe risigurime”, dhe aktet nënligjore të dala në funksion të tij. Enti rregullator për tregun e sigurimeve është Autoriteti Shqipëtar i Mbikqyrjes Financiare. Aktiviteti i saj kryesor është ofrimi i sigurimit për mjetet motorike, pronën, shëndetin dhe sigurime të tjera jo-jetë. Në 2004 gjithashtu ­filloi aktivitetin e saj në Kosovë nëpermjet degës se saj.

Gjate vitit 2014, Sigma dhe “Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP” sh.a. u bashkuan duke perthithur aktivitet dhe detyrimet e Interalbanian me dhe ne aktivitetit e SIGMA. Më 30 shtator 2014, emri i Shoqerise u ndryshua nga “Sigma VIENNA INSURANCE GROUP" sh.a në “Sigma Interalbanian VIENNA INSURANCE GROUP" sh.a.

TAGS: Sigma ne Tirane, Kompani Sigurimesh ne Tirane, Kompani Sigurimesh ne Tirane Shqiperi, Cfar te besh ne Tirane

Kontakt

E-mail: contact@visit-tirana.com

Adresa: Rruga Osman Myderizi, Tirana