Eurosig sha

  • Eurosig kompani sigurimi Tirane
  • Eurosig kompani sigurimi Tirane
  • Eurosig kompani sigurimi Tirane

Eurosig sh.a. themeluar si Kompani Sigurimesh në aktivitetin e Jo - Jetës që nga shtatori i vitit 2004 dhe duke filluar nga marsi i vitit 2006 del në treg me emrin Eurosig sh.a., tërësisht me kapitale dhe aksionerë vendas. Veprimtaria e kompanisë rregullohet në bazë e në zbatim të ligjit "Për Veprimtarinë e Sigurimeve, Risigurimit dhe Ndërmjetësimit në Sigurime dhe Risigurime" të ndryshuar dhe akteve të tjera normative të dala në zbatim të tij, si dhe mbikëqyret nga Autoriteti Mbikëqyrës Financiar (AMF). Gjithashtu udhëhiqet nga Statusi i Shoqërisë dhe Rregullorja për funksionimin e Shoqërisë.

Eurosig sh.a., si kompani e konsoliduar në tregun e sigurimeve, është e shtrirë në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, me 22 degë dhe mbi 230 agjenci përfaqësimi. Zgjerimi i rrjetit të shitjes, pozicionimi në tregun e sigurimeve me një rritje të ndjeshme dhe relativisht të shpejtë, ka ardhur si rezultat i një pune të vazhdueshme dhe i një stafi të kualifikuar të saj.

Me Eurosig Ju mund të siguroni makinën, banesën, orenditë, mbrojtjen e shëndetit, të punës, pronës, aktivitetit, profesionit, kulturat bujqesore e blegtorale etj…

TAGS: Eurosig sha ne Tirane, Kompani Sigurimesh ne Tirane, Kompani Sigurimesh ne Tirane Shqiperi, Cfar te besh ne Tirane

Kontakt

E-mail:

contact@visit-tirana.com