Hortus Conclusus - Orion Shima

    Hortus Conclusus - Orion Shima

Ekspozitë personale e piktorit ORION SHIMA

Kurator: Parid Teferiçi

Data: 10-20shkurt

Ora: 6 PM – 8 PM

Vendodhja: Galeria Fab