Punësimi Sezonal në Gjermani për Studentët Shqiptarë 2020

    Punësimit Sezonal në Gjermani për Studentët Shqiptarë 2020

Jeni #student universiteti ose shkolle profesionale në Shqipëri dhe kërkoni #punësim #sezonal në Gjermani?

DIMAK Albania do zhvillojë një sesion informues mbi programin e "Punësimit Sezonal në Gjermani për Studentët Shqiptarë 2020". Në këtë sesion do prezantohet programi në fjalë, kriteret dhe dokumentat për aplikim si dhe hapat përkatëse që duhen ndjekur.

Eventi organizohet nga Goethe-Zentrum

 

Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në:

jonida.laknori@goethe.al

4 Shkurt GOETHE-ZENTRUM Klasa B1, ora 14:00