Tirana Pa Makina- 22 Shtator

    Tirana Pa Makina 22 shtator

Bashkia e Tiranës ka vendosur që në 22 shtator të manifestohet Dita Pa Makina, për të ndërgjegjësuar qytetarët të përdorin sa më pak makinat për një qytet me ajër më të pastër.