Architectour

    Architectour

Ruajtja e Tiranës është një iniciativë vullnetare që filloi disa muaj më parë me qëllim e vetëm të dokumentimit të ndërtesave të neglizhuara të Tiranës. Në një qytet që ndryshon çdo ditë duke paracaktuar trashëgiminë arkitekturore. Ekipi i Ruajtjes së Tiranës do të na udhëheqë për të vizituar disa prej këtyre ndërtesave dhe atraksione të tjera arkitekturore të qytetit.

Për të mësuar më shumë , klikoni këtu  

Data: 28 Korrik

Ora: 18:00

Vendi: Sheshi Nënë Tereza