ISTI 2019 Smart economy and digital transformation

Ne i mirëpresim studiuesit, studentët dhe praktikuesit nga të gjitha prejardhje disiplinore që janë të interesuar për këto çështje. Dokumentet e paraqitura për prezantim në konferencën ISTI-2015 janë të shqyrtuara nga kolegët e verbër. Dokumentet më të mira konsiderohen për botim në një numër të veçantë të revistës së lidhur me departamentin, "Shkenca, Inovacioni dhe Teknologjia e Re". SAVE DATE && SHPEJNI FJALËN !! Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të konferencës: http://www.conference.ijsint.org/

17 May at 16:00 – 18 May at 14:00