Festivali i Artistëve të Rrugës

    Festivali i Artistëve të Rrugës

5 Maj 2019

Prej orës 10:00, deri në 23:59

Rruga "Kont Urani" do të gëlojë prej artit të disiplinave të ndryshme!

 

Një Festival që mbledh për herë të parë artistë të rinj e të njohur, për të performuar në rrugë,

në mbrojtje të Monumentit të Kulturës Radio Tirana.

 

Sigurohu që të vish! 😃

Ka vend dhe për ty - pa pagesë madje!