Eja në fshat

"Eja në fshat" është një event që zhvillohet më 31 gusht 2017, ora 10:00, në fshatin Pëllumbas, Tiranë,  i organizuar nga USAID/Shqipëri, Ambasada Suedeze, Ministria e Zhvillimit Urban & Bashkia Tiranë. Me këtë rast, finalizohet një nga ndërhyrjet më të rëndësishme për turizmin e aventurës në Tiranë. Mbi 6,000 vizitorë që vijnë në fshat çdo vit tashmë kanë një qendër të rikonstruktuar dhe një zyrë moderne turizmi që administrohet nga 4 të rinj energjik dhe frymëzues.

Data: 31 Gusht 2017,

Ora: 10:00,

Vendi: fshati Pëllumbas, Tiranë