Toka e fëmijëve -ekspozitë

    Toka e fëmijëve -ekspozitë ne Tirane

Terre des hommes në bashkëpunim me Universitetin e Arteve paraqet punimet e fotografes Malavika Sattler dhe punimet e studentëve të Universitetit të Arteve.

Kjo ekspozitë synon të pasqyrojë se si arti mund të përdoret nga të rinjte dhe femijet per te sjellë ndryshim për cështje qe lidhen me ta, dhe si ndikon në fuqizimin, zhvillimin dhe përfshirjen e tyre.

Data: 11-17 Prill 2019

Vendi: Galeria FAB