Sunday night at Prohibition Bar

    Sunday night at Prohibition Bar

Kaloni një mbrëmje të këndshme me një verë të ngrohtë ‘Gluehwein’ në barin unik në Tiranë, në Prohibition Bar.

Data: 27 Janar

Vendi: Prohibition Bar,

Rruga 'Vaso Pasha

E-mail: prohibitionspeakeasybar@outlook.com 

Kontakt: +35568 879 6010