E premtja e fundit e vitit festohet te Prohibition

    E premtja e fundit e vitit festohet te Prohibition

E premtja e fundit e vitit festohet te bar Prohibition. Mendoni një dëshirë dhe shkruaje në bllokun e dëshirave te Prohibition dhe lutu të realizohet në 2019. Do të shpërndahen dhe kupona për pjesëmarrësit.

Data: 28 Dhjetor

Vendi: Prohibition Bar, Rruga 'Vaso Pasha

E-mail: prohibitionspeakeasybar@outlook.com 

KontaKt: +35568 879 6010