Kruja dhe Skënderbeu - Ekspozitë Pikture

    ekspozite pikturash skenderbeu dhe kruja, ekspozite ne tirane

Ekspozitë pikture
Kruja dhe Skënderbeu

27 Nëntor 2018
Ora 12:30
Muzeu Historik Kombëtar (Holli Kryesor)

54 piktorë

Organizatorë: 
Instituti i Librit dhe i Promocionit
Muzeu Historik Kombëtar
Bashkia e Krujës

Data: 27 Nëntor 2018
Ora 12:30
Vendi: Muzeu Historik Kombëtar (Holli Kryesor)