Festivali i Inovacionit në Tiranë

    Festivali i Inovacionit Tirane

Festivali i Inovacionit në Tiranë, organizohet për herë të parë në Tiranë. Mbi 500 pjesmarrës nga i gjithë rajoni i Ballkanit do të mblidhen së bashku për të promovuar dhe prezantuar praktikat më të mira, idetë dhe projektet inovative në Tiranë. 

Data: 18 -20 Shtator

Vendi: Tirana