Artizanati Shqiptar në Pazarin e Ri

    Artizanati shqiptar Tirane

Starton Artizanati Shqiptar në Pazarin e Ri, 22 Qershor  - 21 Korrik 2018. Event gjithperfshirës të trevave Shqiptare, në ekspozitën e pasurisë  dhe trashëgimisë kulturore, mjeshtërisë artizanale dhe kreativitetit të rinisë Shqiptare.

Data: 22 Qershor - 21 Korrik 2018

Vendi: Pazari i Ri