Festivali 'Different Trains'

    Festivali Different Trains Tirana

Festivali Different Trains, sërisht në Tiranë nga data 30 Prill - 7 Maj. 12 instrumentistë me stë cilëve 3 shqiptarë dhe 9 ndërkombëtarë do të interpretojnë programeku të gjitha veprat janë nga kompozitorë të huaj. 

Data: 30 Prill, 2 Maj tek Hotel Plaza

Data: 4, 7 Maj tek Universiteti i Arteve 

Ora: 19.00