Andrra n'Tren III

    bare ne tirane

Hemingway Fan Club Albania organizon: Swing Marathon III International Jazz Day
më 30 Prill 2018

Swing Lovers, gjithçka gati për kthim në kohë! 
12 orë muzikë, udhëtim, ngjyra dhe shumë dashuri, si gjithmonë. 

Data: 30 Prill - 1 Maj

Ora: 24.00

Vendi: Hemingway Fan Club Albania,  Kont Urani, 1001 Tirana, Albania