Një trëndafil për çdo buzëqeshje

Një trëndafil për çdo buzëqeshje! Aktivitet i shumëllojshëm për fëmijë tek Parku i Madh i Liqenit.

Data: 3 Mars

Ora: 11.00 - 14.00

Vendi: Parku i Madh i Liqenit