Takim Pune organizuar nga ABCCI

    Takim biznesi nga  ABCCI

Dhoma Britanike e Tregtisë dhe Industrisë në Shqipëri (ABCCI) organizon në Tiranë, takimin e parë midis investitorëve britanik ëdhe disa Bashkive të vendit.

Date:  February, 12

Vendi: ABCCI , Nr. 57, "Petro Nini Luarasi" Boulevard, P.O. Box 1547. P Tirana, Albania