'Lodz dhe Tirana’ ekspozitë te Reja

Artisti Polonez Maksym Ostrowski vjen në Tiranë me ekspozitën e tij “Lodz dhe Tirana”. Student ii Akademisë së Arteve të Bukura në Lodz, Poloni ka zgjedhur Tiranën, që ta krahasojë me qytetin e tij, nëpërmjet artit dhe profesionit që ka. Ekspozita do të shfaqet në datat 28 dhe 29 Dhjetor 2017, te Reja në Tiranë.

Data: 28 & 29 Dhjetor 2017

Vendi: Te Reja, përballë Galerise Kombetare te Arteve