Nata e Bardhë në Tiranë

29 Nëntori një natë e gjatë, ku qyteti dhe institucionet e artit do të gjallojnë në sheshin Skënderbe me aktivitetet e artit, shfaqjet, instalacionet, filmat duke e kthyer “Natën e Bardhë” shqiptare një event kulturor që e afron Tiranën me shumë qytete evropiane. Për një natë, hapësirat e qytetit do të shndërrohen në ekspozita të përkohshme Arti . 

Data: 29 Nëntor

Vendi: Sheshi Skenderbej