MetroFest në Teatrin e Metropolit

MetroFest, është një festival i ri, që organizohet për herë të parë në Teatrin e Metropolit, në sezonin e vjeshtë-dimrit 2017, me temë: Drama Shqipe. Festivali do të përfshijë shfaqje të vëna në skenë, shfaqje të reja nga arkivi i dramës shqipe që nuk janë vënë asnjëherë në skenë dhe lexime veprash e diskutime, të cilat do të ndahen sipas ditëve në tema të përbashkëta si Komedia; Drama historike dhe Drama dhe Diktatura. Ky Festival është menduar të nxisë punën e re dhe kërkimin artistik të fuqive krijuese që duan të mbështesin gjallimin e veprave shqiptare dhe takimin e tyre me publikun e gjerë në një frymëmarrje të përbashkët. Teatri i Metropolit vazhdon të mbështesë objektivin: më shumë qasje në kulturë nga më shumë njerëz, nga të gjithë qytetarët, edhe ata që janë të përjashtuar ose ndihen të përjashtuar nga arsyet e aftësisë financiare, prejardhjes sociale ose prejardhjes kulturore. Veprat që do të vihen në skenë për herë të parë janë: “Loja e Mbasdrekës” nga M.Camaj me regji nga Shkelzen Berisha; “I biri i Begut” nga M.Duci me regji nga Joana Omeraj; “Armiqtë” nga Sh.Gina me regji nga Xhuliano Brisku. Ndërsa paraditeve do të ketë dy lexime: “Foleja Kombëtare” nga Mithat Frashëri dhe “Prangat” nga Halil Laze dhe një Forum Teatër nga S. Kapidani me fragmente nga “Njollat e Murrme” nga M.Jero.

Data: 01-04 Nëntor 2017 Nëntor 1, ora 18.30

Nëntor 2 ora 12.00-19.00

Nëntor 3, ora 13.00-19.00 Nëntor 4, ora 13.00-19.00  

Info & Rezervime: +355 67 227 0668