Modele të Qëndrueshme të Konservimit Urban dhe Rijetësimit të fshatrave historikë Vuno & Qeparo në Himarë

Modele dhe alternativa ekonomike të konservimit urban të fshatrave tradicionalë Vuno  e Qeparo në  Himarë,  do të prezantohen te Reja nëpërmjet një publikimi akademik më 11 Maj, në orën 19:00.

Ky prezantim publik do të shpalosë gjetjet e para të një kërkimi të drejtuar prej studentëve të Kursit të Menaxhimit Urban të Universitetit Teknik të Berlinit përgjatë një udhëtimi studimor 10-ditor në fshatrat  Vuno  e Qeparo, Himarë, në bashkëpunim të ngushtë me 10 profesionistë të rinj dhe përfaqësues të institucioneve shqiptare partnerë të GIZ.

Data: 11 Maj Ora: 19.00 Vendi: Reja para Galerisë Kombëtare