CrossFit në Parkun e Madh të Tiranës

Agjencia e Parqeve dhe Reakreacionit të Tiranës me mbështjetjen e Bashkisë, organizojnë aktivitetin e CrossFit, të premten, 14 Prill, nga ora 19’00-20’00.

Jeni të gjithë të mirëpritur!

Data: 14 Prill 2017

Ora: 19’00-20’00

Vendi: Fushat Multisportive, Parku i Madh